Slide

  ÇED - Hastane ÇED & AYP   *    Çevre Danışmanlık  *    Arıtma  *    Atık  *    Enerji  *    BEKRA  *     Dip Tarama  *     Biyogaz  *    Madencilik...   Takvim

Bu sayfadaki içerik, Adobe Flash Player'ın daha yeni bir sürümünü gerektiriyor.

Adobe Flash player Edinin

Çevre İzin ve Lisansları

Çevre DANIŞMANLIK
Müşterilerimizin kuruluş aşamasından itibaren yaşam evreleri boyunca çevre ile ilgili almak zorunda oldukları ;

 • Çeşitli izinlerin ve başvuruların çevrimiçi olarak yapılmasını,
 • Otoriterler tarafından onaylama sürecinin çevrimiçi takibi
 • Çevre mevzuatlarına uygun operasyonel süreçlerin yönetimi konusunda danışmanlık hizmeti sunmaktayız.
Kalite Politikamız ; Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı hedeflemektedir.
 
ÇEVRE DANIŞMANLIK SÜRECİ
 • Çevre kanunu ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe giren mevzuatlarda belirtilen husular ile ilgili olarak mevcut durumun tespiti, tespit edilen husuları bir rapor halinde tesis sorumlusuna iletmek ve bu hususlar üzerinde bilgi alışverişi yapmak,
 • Tesisin yılda bir defadan az olmamak üzere, ilgili mevzuat hükümleride dikkate alınarak iç tetkini gerçekleştirmek ve firmanızın kendini izlemesini sağlamak,
 • Uygunsuzluk tespit edildiğinde tesis yönetimine veya faaliyet sahibine ugunsuzluğun giderilmesi için yazılı öneride bulunmak, uygunsuzlukların giderilip giderilmediğinin takibini yapmak ve bu uygunsuzluğun giderilmediği durumda en geç onbeş (15) gün içerisinde yetkili makama bildirmek,
 • Tesis Çevre yönetimi faaliyetlerini koordine etmek,
 • Tesisin Çevresel konularda alınması gereken izin, lisans ve belgeleri alma ve/veya yenileme çalışmalarını yürütmek,
 • Bakanlıkça ve İl Çevre Müdürlüğünce istenecek bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak iletmek,
 • Tesis adına İl Çevre Müdürlüğü ve Bakanlık ile gerektiğinde Çevresel konular hakkında yazışmalar ve görüşmeler yapmak,
 • Tesis çalışanlarına Çevresel konularda bilgilendirici eğitim çalışmaları yapmak,
 • Tesis çalışmaları esnasında öğrenilen ticari sır niteliğindeki bilgileri saklı tutmak,
 • İhtiyaç duyulan bilgi ve verileri öngörülen formatta ve zamanında Bakanlığa bildirmek,
 • İlgili mevzuat kapsamında gerekli ölçüm ve analizler için Bakanlığa yada Bakanlıkça yetkilendirilmiş özel veya kamu kurum ve kuruluşların laboratuarlarından teklif toplayıp, değerlendirmek ve tesis sorumlusuna iletmek,  

 
Çevreye kirletici etkisi olan tüm sanayi tesislerinin Çevre izin ve lisans başvurularının bütüncül bir yaklaşımla internet üzerinden, hızlı, doğru, akıcı, şeffaf ve kolay bir şekilde yapılabilmesi için tasarlanmış yazılım projesidir.
Avrupa Birliğinin elektronik ortamda sunulmasını öngördüğü 20 temel komu hizmetinden biri olma özelliğini taşıyan,
 • 300 adet e-devlet projesi içerisinden başbakanlığın öncelikli 11 e-devlet projesi olarak kabul edilen ve ilk uygulamaya geçen,
 • e-devlet kapısına entegre edilen,
 • 13 ayrı yönetmelikte yer alan 5 çeşit çevre izni ve 17 çeşit lisansa ilişkin süreçleri tek yönetmelik altında toplayan,
 • Mevcut uygulamada radikal değişiklik getiren yeni bir uygulamayı eş zamanlı olarak elektronik ortama taşıyan,
 • İnternet bağlantısı olan her noktadan masa, ofis ihtiyacı duyulmaksızın 7 gün 24 saat başvuru yapılması ve değerlendirilmesi imkanı sağlayan,
 • İzin sürecinin tamamında ıslak imzalı evrak ve dosya talep edilmeyen ve sadece elektronik yada mobil imza kullanılan,
 • İşletmecilerin başvurularını on-line olarak takip edebilmelerine imkan veren,
 • İşletmecilere izin belgesi düzenlenmesiyle eş zamanlı olarak, bu bilgileri elektronik ortama taşıyan,
 • Kurum personelinin başvuruları süresi içerisinde değerlendirilmesi noktasında oto kontrol sistemi oluşturan,
 •  Başvuru aşamasında talep edilen 199 adet belgeyi 16'ya düşüren,
 • 1 Yılda verilen ortalama 2000 adet iznin elektronik ortamda verilmesi suretiyle, yaklaşık 2.5 milyon "A4" boyutunda kağıt tasarrufu sağlayan,
 • 01/04/2010 tarihi itibariyle uygulamada olan,
 • e-devlet uygulamalarının Oscar'ı " e-türkiye (eTR) ödüllerin'de " Kamudan İş Dünyasına Hizmetler " kategorisinde 1.'lik ödülüne layık görülen bir projedir.

 
 
ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ

Çevre İzni : Çevre Kanunu’nca alınması gereken ; emisyon, deşarj, gürültü kontrol, derin deniz deşarjı ve tehlikeli madde deşarjı konularında en az birini içeren izin.
                                          
Çevre Lisansı :  Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliği,  
 
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar6.26276.2878
Euro7.37427.4038
online destek
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam51
Toplam Ziyaret14204